Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky společnosti ANŽEMA s.r.o. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

 

Úvod

 1. Společnost ANŽEMA s.r.o., se sídlem Freiwaldova 1007/4, 142 00, Praha 4 - Kamýk, IČO:01711024, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 210656, email:anzema@seznam.cz, telefon: +420775387092 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.kavovary-moka.cz, www.prirodni-biokosmetika.eu, a zákazník, kterému společnost poskytuje prodeje zboží prostřednictvím webových stránek, určených pro nákup zboží online, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
 2. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy způsobem dle čl. 5 Obchodních podmínek.
 3. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji  fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.    Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.    Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.    Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.    Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.        Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese anzema@seznam.cz.

 

1. Zpracovávání údajů na základě souhlasu.

1.1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 


1.2. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.


1.3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě:
1.3.1. aby Vás naši partneři mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám služby a výrobky, tj. zasílat Vám obchodní sdělení, která přímo nesouvisejí s účetnictvím, a informovat Vás o věrnostních akcích, událostech nebo bonusech
1.3.2. aby Vaše osobní údaje mohly být v pseudonymizované podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění služeb společnosti nebo třetích osob. V takovém případě mohou třetí osoby námi poskytnuté osobní údaje spojovat a kombinovat s údaji, které mají k dispozici a které získaly v souladu s právními předpisy. 


1.4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu, a 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

2.1. Kliknutím na ověřovací link obdržený při registraci začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Prohlizením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje ziskané od Vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

2.2.Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR. Těmito údaji mohou být zejména:

a)    Vaše jméno a příjmení,

b)    obchodní firma,

c)    adresa nebo sídlo společnosti,

d)    identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e)    telefonní číslo,

f)    e-mailová adresa apod.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

3. Účel zpracování

3.1. Údaje, které nám poskytujete, používáme pro účely plnění kupní smlouvy přes webovou aplikaci k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace a dodání obejdnaného zboží, o kterém jste nás požádali, nebo poskytnutí informaci. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

3.2. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

3.3. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@kavovary-moka.cz, info@prirodni-biokosmetika.eu, anzema@seznam.cz,  nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

3.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky společnosti Heureka Shopping s.r.o., do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

    Zpracováním osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky nevzniká nepřiměřený negativní dopad na Zákazníky – zákazník může zjišťování spokojenosti s nákupem důvodně očekávat, zpracovateli osobních údajů je předávána pouze minimální množina osobních údajů a tyto údaje jsou na straně provozovatele přiměřeně zabezpečeny a po krátkém čase pseudonymizovány. Naopak zpracováním osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky přináší pozitivní účinky pro Zákazníka v podobě snadné možnosti komunikovat Obchodníkovi jakoukoli negativní zkušenost s nákupem.

V případě, že Zákazník odmítne obchodních sdělení, představuje zaslání Dotazníku na straně Obchodníka zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu obchodníka v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jej „GDPR“), a nepředstavuje nepřiměřený zásah do práva a svobod Zákazníků a není tak pro něj potřený souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

3.5. V rámci služby služby „Pokročilé měření konverzí“ na portalu Seznam.CZ máme možnost předávat Zprostředkovateli údaje o zákazníkem zakoupeném zboží, stavu objednávky a e-mailovou adresu zákazníka do databáze Zprostředkovateli. Ve smyslu ustanovení právních předpisů o ochraně osobních údajů se zavazujeme získat od Vás souhlas k tomu, aby Váše e-mailová adresa mohla být předána Seznam.CZ, jakožto zpracovateli osobních údajů s možností kontaktování zákazníka prostřednictvím e-mailu s výzvou na vyplnění dotazníku spokojenosti s objednávkou v eshopu a žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v eshopu. Opravněni jsme současně předat Zprostředkovateli e-mailové adresy pouze těch zákazníků, kteří projevili souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

4. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

4.1. Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

4.1.1. externí účetní:  Šulcová.Účetní s.r.o. se sídlem Zenklova 2470/205, Libeň, 182 00 Praha 8, IČ 24281611, zapsánou v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 192667;

4.1.2. spolupracujícím dopravním společností:

 • Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ  47114983, zapsánou  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložka 7565,
 • Zásilkovna s.r.o.,  se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387,
 • DPP spol. s r.o., se sídlem Boženy Němcové 1658/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 48397687, zapsánou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 10272,
 • P.P.L., spol. s.r.o., se sídlem V Brance 47, Příbram II, 261 01 Příbram, IČ 14800322, zapsánou v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 1436.

4.1.3. pro služby měření konverzí a statistiky:

 • Heureka CZ portál https://www.heureka.cz - Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 02387727 , zapsanou v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 218977,
 • Seznam CZ https://www.seznam.cz - Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6493,
 • Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

4.1.4. zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery:

 • Solitea, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00, Brno – Královo Pole, IČ 25568736, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7072,
 • WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou IČ 28115708, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1886,
 • IGNUM Telekomunikace s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2405/190, PSČ 13000, IČ27637417, zapsanou v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 120611,
 • Jakub Baláš, se sidlem K. Marxe 1686, 43111 Jirkov, IČ 88703860.

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, a to nejdéle však 10 let po obchodního vztahu pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů ohledně náhrady škody.

6. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

6.1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)    právo na přístup k osobním údajům;

b)    právo na opravu;

c)    právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)    právo na omezení zpracování údajů;

e)    právo vznést námitku proti zpracování; a

f)    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese anzema@seznam.cz

a) Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

b) Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

c) Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

d) Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

e) Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

f) Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů znamená, že můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Zpracování osobních údajů dětí.

7.1. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 21.5.2018